Sunchase Cinema 8
215 Sunchase Blvd.
Farmville, VA 23901
434-392-4865

SHOWTIMESPRINT

ELVIS

Wed, Jun 29
3:00 6:00
Thu, Jun 30
3:00 6:00
Fri, Jul 1
12:00 3:00 6:00 9:00
Sat, Jul 2
12:00 3:00 6:00 9:00
Sun, Jul 3
12:00 3:00 6:00
Mon, Jul 4
3:00 6:00
Tue, Jul 5
3:00 6:00
Wed, Jul 6
3:00 6:00
Thu, Jul 7
3:00 6:00

THE BLACK PHONE

Wed, Jun 29
3:30 6:30
Thu, Jun 30
3:30 6:30
Fri, Jul 1
12:25 3:25 6:25 9:25
Sat, Jul 2
12:25 3:25 6:25 9:25
Sun, Jul 3
12:25 3:25 6:25
Mon, Jul 4
3:25 6:25
Tue, Jul 5
3:25 6:25
Wed, Jul 6
3:25 6:25
Thu, Jul 7
3:25 6:25

LIGHTYEAR

Wed, Jun 29
3:35 6:35
Thu, Jun 30
3:35 6:35
Fri, Jul 1
12:30 3:30 6:30 9:30
Sat, Jul 2
12:30 3:30 6:30 9:30
Sun, Jul 3
12:30 3:30 6:30
Mon, Jul 4
3:30 6:30
Tue, Jul 5
3:30 6:30
Wed, Jul 6
3:30 6:30
Thu, Jul 7
3:30 6:30

JURASSIC WORLD DOMINION

Wed, Jun 29
3:05 6:05
Thu, Jun 30
3:05 6:05
Fri, Jul 1
12:05 3:05 6:05 9:05
Sat, Jul 2
12:05 3:05 6:05 9:05
Sun, Jul 3
12:05 3:05 6:05
Mon, Jul 4
3:05 6:05
Tue, Jul 5
3:05 6:05
Wed, Jul 6
3:05 6:05
Thu, Jul 7
3:05 6:05

TOP GUN: MAVERICK

Wed, Jun 29
3:15 6:15
Thu, Jun 30
3:15 6:15
Fri, Jul 1
12:15 3:15 6:15 9:15
Sat, Jul 2
12:15 3:15 6:15 9:15
Sun, Jul 3
12:15 3:15 6:15
Mon, Jul 4
3:15 6:15
Tue, Jul 5
3:15 6:15
Wed, Jul 6
3:15 6:15
Thu, Jul 7
3:15 6:15

DOWNTON ABBEY: A NEW ERA

Wed, Jun 29
3:20 6:20
Thu, Jun 30
3:20 6:20

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

Wed, Jun 29
3:25 6:25
Thu, Jun 30
3:25 6:25
Fri, Jul 1
12:20 3:20 6:20 9:20
Sat, Jul 2
12:20 3:20 6:20 9:20
Sun, Jul 3
12:20 3:20 6:20
Mon, Jul 4
3:20 6:20
Tue, Jul 5
3:20 6:20
Wed, Jul 6
3:20 6:20
Thu, Jul 7
3:20 6:20

COMING ATTRACTIONS

MINIONS: THE RISE OF GRU

Fri, Jul 1
12:35 3:35 6:35 9:35
Sat, Jul 2
12:35 3:35 6:35 9:35
Sun, Jul 3
12:35 3:35 6:35
Mon, Jul 4
3:35 6:35
Tue, Jul 5
3:35 6:35
Wed, Jul 6
3:35 6:35
Thu, Jul 7
3:35 6:35